تصاویری از محیط دیکشنری Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9th Edition


دانلود Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition دیکشنری آکسفورد نسخه 9

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition Screenshots - 1

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition Screenshots - 2

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition Screenshots - 3

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition Screenshots - 4

 

Oxford Advanced Learner's Dictionary
REQUIRES : 9th Edition
category:Dictionary
Description:دیکشنری آکسفورد (Oxford Advanced Learner's Dictionary) به شما یاد می‌دهد معنای لغات چیست، چگونه باید آن‌ها را به زبان آورد و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد
software url:Link
Author:
Reviews:
Price:
Currency:

پیوندک مطلب: https://gigahax.com/?p=880