تصاویری از محیط نرم‌افزار Quick User Manager


دانلود Quick User Manager 1.0 مدیریت سریع حساب‌های کاربری ویندوز

 

Quick User Manager Home Page Screenshot

Quick User Manager Change User Account's Picture

Quick User Manager Change User Password

Quick User Manager Create User Account

Quick User Manager
REQUIRES :
category:Software
Description:توسط Quick User Manager می‌توانید حساب کاربری جدیدی ایجاد، حذف و همچنین برای هر حساب پسورد تعیین نمایید یا پسورد آن را حذف کنید.
software url:Link
Author:
Reviews:
Price:
Currency:

پیوندک مطلب: https://gigahax.com/?p=1882